INCREASE TAX THRESHOLD FOR TRAVELLING COSTS - CYNNYDD YN NHROTHWY TRETH AR GYFER COSTAU TEITHIO

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Drysorlys EM i gynyddu’r trothwy treth ar gyfer costau teithio a delir i weithwyr yr awdurdod lleol yng Ngwynedd i adlewyrchu’r argyfwng costau byw sy’n gwaethygu, ynghyd a natur wledig yr ardal y maent yn gweithio ynddi, sy’n aml yn mynnu bod gweithwyr yn teithio’n bell ac yn eu cerbyd eu hunain.

Mae'r cynnydd sylweddol mewn costau tanwydd ynghyd â chwyddiant a chyfraddau llog cynyddol eisoes yn effeithio'n ddifrifol ar ofalwyr a'r rhai sy'n cefnogi pobl fregus yn y gymuned.

Dylid adolygu’r trothwy ar gyfer codi treth ar gostau teithio a’i gynyddu er mwyn helpu i liniaru’r baich ar weithwyr sy’n ddibynnol ar eu cerbydau eu hunain i deithio yn rhinwedd eu swydd, a dylai adlewyrchu gwir gost tanwydd ynghyd a defnydd cerbydau gan weithwyr at ddefnydd busnes.  


We, the undersigned call on HM Treasury to increase the tax threshold for travelling costs paid to local authority employees in Gwynedd to reflect the worsening cost of living crisis and the rurality of the area in which they work, which often demands that employees travel great distances in their own vehicle.

The exponential rise in fuel costs coupled with soaring inflation and rising interest rates is already severely impacting carers and those supporting vulnerable people out in the community.

The threshold at which tax is applied on travelling costs should be reviewed and increased to help alleviate the burden placed on workers whose job demands that they make frequent journeys in their own vehicle and should accurately reflect the true cost of fuelling and the use of a vehicle by employees for business use.  

Who's signing

Carys Jones
Wendy Evans
Meinir Owen
Jane Fazakerley
Ffion Jones
Mona Jones
manon jones
Emma Jones
Jackie Hemingsley
Sioned Evans
Linda Jones
Olivia Chick
Catrin Alwena Roberts
Lynn Jones
Valmai Roberts
Einir Jones
Caren Jones
Goronwy Roberts
Dilys Williams
Ian Allsop
Llio Griffiths
Alun Roberts
28 signatures

Will you sign?


Showing 22 reactions

 • Carys Jones
  signed 2022-09-19 22:14:36 +0100
 • Wendy Evans
  signed 2022-09-19 21:50:01 +0100
 • Meinir Owen
  signed 2022-09-19 17:44:48 +0100
 • Jane Fazakerley
  signed 2022-09-19 15:21:59 +0100
 • Ffion Jones
  signed 2022-09-19 15:19:53 +0100
 • Mona Jones
  signed 2022-09-19 14:45:11 +0100
 • manon jones
  signed 2022-09-19 14:31:23 +0100
 • Emma Jones
  signed 2022-09-19 14:08:47 +0100
 • Jackie Hemingsley
  signed 2022-09-05 16:33:55 +0100
 • Sioned Evans
  signed 2022-09-05 11:36:49 +0100
 • Linda Jones
  signed 2022-09-05 11:36:42 +0100
 • Olivia Chick
  signed 2022-09-05 11:28:26 +0100
 • Catrin Alwena Roberts
  signed 2022-09-04 17:37:24 +0100
 • Lynn Jones
  signed 2022-09-04 13:57:21 +0100
 • Valmai Roberts
  signed 2022-09-04 09:46:14 +0100
 • Einir Jones
  signed 2022-09-04 09:43:53 +0100
 • Caren Jones
  signed 2022-09-04 09:08:48 +0100
 • Goronwy Roberts
  signed 2022-09-03 12:46:18 +0100
 • Dilys Williams
  signed 2022-09-03 12:27:46 +0100
 • Ian Allsop
  signed 2022-09-03 11:51:56 +0100
 • Llio Griffiths
  signed 2022-09-03 11:07:12 +0100
 • Alun Roberts
  signed 2022-09-02 08:15:46 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.