Petition: Call on the Welsh government to invest in sport facilities in Gwynedd

ARWYDDWCH: Galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn cyfleusterau chwaraeon yng Ngwynedd

Galwn ar Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a’r holl gyrff cenedlaethol sy’n gysylltiedig â datblygu chwaraeon yng Nghymru i fuddsoddi mewn cyfleusterau chwaraeon yng Ngwynedd, a dod â'r annhegwch rhwng yr ardaloedd gwledig a threfol i ben.

Mae Llywodraeth Cymru wedi methu â buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol gwledig yn y gorffennol. Dylai pawb gael y cyfle i gymryd rhan a mwynhau ystod eang o weithgareddau chwaraeon.

Mae chwaraeon ac ymarfer corff yn bwysig i les pobol, yn enwedig yn ystod cyfnod mor gyfnewidiol gyda COVID. Gadewch i ni roi’r un cyfleoedd i bawb gymryd rhan, datblygu a mwynhau chwaraeon.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Call on the Welsh government to invest in sport facilities in Gwynedd

We call on the Welsh Government, Sports Wales and all national bodies associated with sports development in Wales to invest in sport facilities in Gwynedd, and end the postcode lottery.

The Welsh government has failed to invest in rural community sports in the past. Everyone should have the opportunity to take part and enjoy a wide range of sporting activities.

Sports and exercise are important for people’s wellbeing, especially during such a volatile time with COVID. Let’s afford everyone the same opportunities to take part, develop and enjoy sports.

Add your name to the petition below!

 

Who's signing

carol jones
Ronald Marshall
Menna Jones
Sarah Badham
Arwel Davies
Carol Jones
Dilys Williams
Elfed Gruffydd
BHugh Gwynne
Brian Roberts
Rhys Llywelyn
Sian Jones
Lois Jones
Amanda Coram
Rhodri Scott
Bethan Watkin
Robyn Williams
Michelle Macaulay
Aerona Williams
Ceri Davies
Wenna Huwd
Gill poole
Dion Roberts
Gareth Williams
Carrie Thomas
Gruffudd Sion
Sonia maria Evans
Ffion Williams
Lois Rhys Jones
Lauren Davies
161 signatures

Will you sign?


Showing 118 reactions

 • carol jones
  signed 2022-09-29 08:28:52 +0100
 • Ronald Marshall
  signed 2022-06-16 14:19:48 +0100
 • Menna Jones
  signed 2022-04-08 09:31:05 +0100
 • Sarah Badham
  signed 2022-04-06 19:34:33 +0100
 • Arwel Davies
  signed 2022-04-06 11:22:06 +0100
 • Carol Jones
  signed 2022-04-06 10:05:42 +0100
 • Dilys Williams
  signed 2022-04-06 09:20:14 +0100
 • Elfed Gruffydd
  signed 2022-04-06 06:33:16 +0100
 • BHugh Gwynne
  signed 2022-04-05 23:10:28 +0100
 • Brian Roberts
  signed 2022-04-05 15:08:21 +0100
 • Rhys Llywelyn
  signed 2022-04-05 14:37:30 +0100
 • Sian Jones
  signed 2022-03-18 16:27:36 +0000
 • Lois Jones
  signed 2022-03-17 22:08:52 +0000
 • Amanda Coram
  signed 2022-03-16 22:25:52 +0000
 • Rhodri Scott
  signed 2022-03-15 21:01:09 +0000
 • Bethan Watkin
  signed 2022-03-15 15:47:13 +0000
 • Robyn Williams
  signed 2022-03-15 11:18:09 +0000
 • Michelle Macaulay
  signed 2022-03-15 11:13:20 +0000
 • Aerona Williams
  signed 2022-03-15 10:56:05 +0000
 • Ceri Davies
  signed 2022-03-15 10:49:32 +0000
 • Wenna Huwd
  signed 2022-03-15 10:42:31 +0000
 • Gill poole
  signed 2022-03-15 09:07:40 +0000
 • Dion Roberts
  signed 2022-03-15 08:26:58 +0000
 • Gareth Williams
  signed 2022-03-15 08:13:23 +0000
 • Carrie Thomas
  signed 2022-03-15 07:55:39 +0000
 • Gruffudd Sion
  signed 2022-03-15 07:38:22 +0000
 • Sonia maria Evans
  signed 2022-03-15 07:23:30 +0000
 • Ffion Williams
  signed 2022-03-15 06:31:38 +0000
 • Lois Rhys Jones
  signed 2022-03-14 23:48:37 +0000
 • Lauren Davies
  signed 2022-03-14 23:43:54 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.